Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden BMOA h.o.d.n. Gameballs geldend vanaf 1 januari 2011:

 

1. De bestelling kan aan Gameballs.nl worden doorgegeven via internet, e-mail of telefoon.

 

2. Gameballs behoudt het recht prijswijzigingen door te voeren.

 

3. Als bestelde artikelen niet meer, of voorlopig niet meer, leverbaar zijn, levert Gameballs, na overleg met de koper, in prijs en kwaliteit vergelijkbare artikelen.

 

4. Verzending is altijd voor risico van Gameballsl. Kosten voor verzending: enveloppen, pakketten, buitenlandse leveringen, sneldiensten naar aard, gewicht en geldig tarief. Gameballs.nl probeert, afhankelijk van de artikelen, zo goedkoop mogelijk te verzenden. Verzendkosten zijn ten laste van de koper. Verzendkosten binnenland 0-10 kg: 100 x 50 x 50 cm: €6,75 en 10-30 kg: 176 x 78 x 58 cm €12,20. Grotere en/of zwaardere pakketten: prijs op aanvraag. Verzendkosten buitenland: op aanvraag.

 

5. Het is Gameballs toegestaan veranderingen, die het product ten goede komen, uit te voeren.

 

6. Aftrek van verzendkosten is niet toegestaan. Een kortingsaftrek moet vooraf door Gameballs schriftelijk zijn aangeboden. Uitgesloten is de aftrek als gevolg van verkeerde leveringen welke schriftelijk zijn aangemerkt bij de aflevering.

 

7. Transportschade moet door de koper direct worden gemeld. Retourzendingen zonder reden zijn binnen 14 dagen na ontvangst mogelijk en worden volgens de wettelijke normen door Gameballs.nl verwerkt. Koper moet Gameballs. de portokosten voor de retourzending betalen. Retour gezonden artikelen kunnen worden geruild. Ziet de koper af van een andere aankoop, en heeft hij de retourzending reeds betaald, dan zal de retourzending binnen 30 dagen na ontvangst volledig worden vergoed. Geen recht op retour hebben: bedrukte of gevlokte kleding, speciale aanmaak en shirts met door de klant opgegeven benummering. De artikelen moeten ongebruikt en in de originele verpakking zijn.

 

8. Gameballs levert uiterlijk 30 dagen na bestelling aan de koper. Als dit niet gebeurt, dan kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Ook deelleveringen zijn mogelijk. Levertijden en levermogelijkheden blijven verder zonder extra naleverings- en schadevergoedingen wegens vertraagd of niet leveren.

 

9. Bij overschrijding van de betalingstermijn - indien van toepassing - berekenen wij zowel rente- als eventuele incassokosten.

 

10. Leveringen geschieden alleen tegen vooruitbetaling.

 

11. De door Gameballs geleverde artikelen blijven eigendom van Gameballs, totdat de betaling op de bankrekening van Gameballs.nl is bijgeschreven.

 

12. Op de door Gameballs geleverde artikelen geldt vanaf het tijdstip van levering een garantie van 6 maanden. Indien bij ongebruikte artikelen binnen 6 maanden productie- of materiaalfouten worden geconstateerd, heeft de koper nog het recht deze goederen terug te sturen en te ruilen tegen hetzelfde, of indien niet meer leverbaar, vergelijkbaar alternatief artikel. Na 6 maanden heeft de koper geen recht meer op garantie.

 

13. Het kopiëren en vermenigvuldigen van onze internetpresentatie of delen daarvan kan alleen onder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

 

14. Bij geschillen geldt het Nederlandse recht.

 

15. Zouden enkele bepalingen in dit verdrag niet werkzaam zijn, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. De partijen verplichten zich onwerkbare bepalingen door nieuwe bepalingen te vervangen, die aan de wettelijke normen voldoen. Hetzelfde geldt voor hiaten in de bepalingen. Om de hiaten op te vullen verplichten de partijen zich er toe naar zin en doel van het verdrag te werken en te denken.